BCL Bioseptik

Septiky jsou široce používány v oblastech, kde není kanalizační systém. Odpadní voda z rodinných domů nebo skupiny domů teče do
septiku, kde se pevné látky oddělují od kapaliny. Většina pevných látek se usadí na dně. Lehčí pevné látky, jako jsou například tuky,
plavou na povrchu a tvoří problémovou vrstvu. Rozklad organických odpadů v septicích je přírodní anaerobní biologický proces.
Vzhledem k tomu, že veškerá aktivita v septicích je založena na tomto procesu, dochází díky využívání různých chemických prostředků
(detergenty, bělidla, dezinfekční látky apod.) ke snižování efektivity přírodního procesu. Je proto zapotřebí tento proces rozkladu
pravidelně podporovat.
 

Problémy způsobené špatnou činnosti septiků:

- přeplnění jímky,
- nepříjemný zápach,
- nákladný vývoz kalu.
 
Běžným řešením těchto problémů je vývoz obsahu jímky do čistírny odpadních vod. Tento způsob řešení je však velmi nákladný a
mnohdy i vlivem obtížné dostupností špatně proveditelný. Přípravek BCL Bioseptik je ideálním řešením. BCL Bioseptik využívá sílu
přírodních biotechnologií k řešení problémů špatně fungujících septiků. Produkt pracuje v harmonii s přírodním biologickým procesem
a rychle obnovuje optimální výkon septiků a kalových jímek.
 

Výhody používání BCL Bioseptik:

- odstranění zápachu,
- prevence špatné činnosti septiků,
- snížení frekvence vývozu kalu,
- efektivní degradace veškerých organických odpadů v jímce,
- snížení nákladů na provoz jímky.
 

Co je BCL Bioseptik:

BCL Bioseptik je přípravek složený z pečlivě vybraných směsí přírodních mikroorganismů, které mají schopnost účinně rozkládat
organické materiály v septicích a odpadních jímkách. Velké množství kmenů bylo speciálně vybráno pro jejich schopnost produkovat
širokou škálu enzymů potřebných k úplnému rozkladu organických látek. Tyto kmeny rostou rychlým tempem, takže mohou za
krátkou dobu vytvořit velmi účinnou populaci. Jedná se o kmeny fakultativní, jsou tedy schopny pracovat jak v aerobních, tak v
anaerobních podmínkách. Výrobek obsahuje kmeny mající schopnost vytvářet strukturu, díky níž je zajištěn bezproblémový chod
septiků a jiných kalových jímek. Mikrobiální kmeny jsou vyráběny jako jednotlivé čisté kultury stabilizované na obilném nosiči. Díky
rozsáhlým kontrolám v průběhu procesu kultivace je zajištěna čistota a kvalita produktu.
 

Bezpečnost výrobku:

Mikroorganismy obsažené v BCL Biosetik byly všechny izolovány z přírodního prostředí. Nebyly v žádném případě geneticky
modifikovány. Tyto mikrobiální kmeny byly klasifikovány jako neškodné pro člověka, zvířata a rostliny. Přípravek byl ověřen Státním
zdravotním ústavem v Praze.
 
Balení: 100 g, 1 kg, 15 kg