Biokompost - urychlovač zrání kompostu

Kompostování je přirozená biochemická přeměna, při které vzniká z organických látek za přístupu vzduchu (aerobních podmínek) a vlivu živých organismů stabilní organický produkt – hnojivý substrát. Výsledkem tohoto procesu je přeměna nestabilních přírodních surovin na stabilní hnojivo, tento proces doprovází snížení objemu, hmotnosti, obsahu vody, za zvýšené teploty.

Při kompostování probíhá přeměna organických látek stejným způsobem jako v půdě, ale lze ji technologicky ovládat. Proto lze kompostování definovat jako řízený proces, který zabezpečuje optimální podmínky potřebné pro rozvoj žádoucích mikroorganismů a lze získat humusové látky rychleji a produktivněji proti polním podmínkám. Jednou z technologií je využití mikrobiálního přípravku BCL Biokompost.

Co je to BCL Biokompost?

BCL Biokompost je směsí nezávadných, nepatogenních užitečných bakterií a enzymů, které ekologicky rozkládají odpad organického původu. Tím zvyšují rychlost zrání kompostu a snižují objem kompostovaného materiálu. Efektivita přípravku se projevuje prudkým nástupem termofilní báze kompostování. Tento preparát  podporuje vhodnými mikroorganismy a enzymy především hydrolýzní bázi rozkladu a umožňuje rychlou objemovou redukci travní fytomasy. Takto vytvořený kompost je bohatý na potřebné živiny, bez plísní a nepříjemného zápachu. Přípravek zpracovává veškerý zahradní a domácí biologický odpad.

Příklady využití BCL Biokompost:

Návod k použití:

Přípravek se dodává naočkován na obilném nosiči, takže je důležité, aby byly před použitím bakterie rehydratovány. Toho je dosaženo přidáním potřebného množství výrobku do vlažné vody (~ 30 ° C). Přidejte 1 díl přípravku na 10 dílů vody, dobře promíchejte a nechte stát po dobu cca. 0,5 hodiny před aplikací. Následně se roztok nanese na zakládku kompostu.

Vzhledem k tomu, že každá aplikace je individuální a má jiné požadavky, je obvykle potřeba posoudit dávkovací program individuálně. Technické oddělení poskytuje pomoc při posuzování této stránky a vytváření dávkovacích programů.

Bezpečnost výrobku:

Přípravek neobsahuje žádné agresivní chemické látky - funguje na základě přírodních principů rozkladu, takže žádným způsobem nepoškozuje životní prostředí. Přípravek byl ověřen Státním zdravotním ústavem v Praze.

Balení: 100 g, 1 kg, 15 kg