Logo Bioclean

Kompostárny

Efektivní kompostování BCL Compost

Kompostování je tradiční, přírodní, biologický proces likvidace organického zahradního a kuchyňského odpadu. Tímto způsobem zpracování organického odpadu lze snížit množství odpadu a získat užitečný materiál, který lze použít jako půdní kondicionér, mulč nebo také jako hnojivo, protože obsahuje dusík, fosfor, draslík a další důležité látky. Jedná se tedy o organicky stabilizovaný produkt prospěšný pro půdu a pěstování plodin. 

Změna odpadové legislativy ruku v ruce se změnou uvažování společnosti nad důležitosti ochrany životního prostředí (recyklace) způsobila velký rozmach vzniku nových kompostáren – soukromých, ale především komunálních. Tomuto napomohl také trend vyvážení organického odpadů ze zahrad na skládky/kompostárny. Lidé opustili od klasického umístění kompostu/hnoje na zahradě a tak se zbavují odpadů v těchto zařízeních.

Přírodnímu procesu zrání kompostu můžeme napomoci naočkováním vstupní suroviny přírodními bakteriemi, které zajistí správný průběh procesu kompostování. Ten se skládá z několika fází a pokud chceme vyprodukovat opravdu kvalitní kompost bohatý na živiny musíme mít jistotu, že projde všemi z nich. Dalším pozitivním přínosem očkování bakteriemi do kompostu je výrazné zkrácení doby zrání, což vám umožní zpracovat mnohem větší množství odpadu.

Jak funguje BCL COMPOST

Mikroorganismy obsažené v přípravku zahajují rozkladný proces. Začnou rozkladem jednodušších organických látek. Jakmile teplota překročí 45°C, začne být aktivní jiná skupina organismů (označovaná jako termofily). Tyto mikroorganismy pokračují v rozkladném procesu a jsou z velké části zodpovědné za rozklad složitějšího materiálu, jako jsou větvičky, stonky listů a sláma, k čemuž dochází při teplotě 50 – 60°C. Právě v tomto rozmezí dochází k maximálnímu rozkladu a stabilizaci organického materiálu. Jakmile se zásoby potravy bakterií vyčerpají, teplota klesne. Výsledkem je stabilní, na živiny bohatý kompost připravený k použití. 

Balení: 1kg, 15kg

Proč tedy aplikovat BCL COMPOST?

Mikroorganismy nacházející se v přírodě dokáží zpracovávat organický odpad. Problém však je, že nejsou dostatečně efektivní v umělém prostředí, které lidskou činností vytváříme. Také není zajištěno, že kompost projde všemi fázemi – pokud nedosáhne dostatečných teplot z důvodu nízké aktivity nebo množství organismů, tak nedojde k odstranění patogenů ve výsledném kompostu. V neposlední řádě jde o čas. Nároky na kompostárny jsou stále vyšší a nepředpokládá se, že by se měl tento trend měnit. Je tedy nutné zpracovávat stále více a více materiálu na stejné ploše. Aplikace Produktu BCL COMPOST A zajistí správný  průběh kompostování za krátkou dobu.

Kompost tradičně spoléhá na přítomnost mikroorganismů v přidávaných materiálech, které provádějí proces rozkladu, a také na kolonizaci mikroorganismů přítomnými v okolním prostředí. To může mít za následek, že kompostování se rozbíhá velmi pomalu. Použitím přípravku BCL Compost lze tuto počáteční fázi urychlit a kvalitní kompost může být k dispozici během několika týdnů.

BCL Compost 15kg

Více o kompostování

Čím déle se teplota udržuje na 50/60°C, tím důkladněji se ničí patogeny, což je důležité pro další nakládání s kompostem. Při těchto teplotách lze zničit také semena plevelů a choroby rostlin. BCL Compost obsahuje obrovské množství enzymů, které iniciují rozkladný proces a zajistí tak dlouhé setrvání v této důležité fázi kompostování. V produktu jsou obsaženy živiny, které stimulují počáteční mikrobiální aktivitu.

BCL Compost by se měl používat v  uvedených dávkách. Lze jej také přidávat do problémových kompostových hromad, kde byla původní populace mikroorganismů vyhubena v důsledku vysokých teplot (65-70°C) nebo nepříznivých podmínek. 

Aplikace BCL COMPOST

Jde o sypký materiál, který se rozmíchá ve vlažné vodě a následně jej jednorázově aplikujete do směsi při zakládání kompostu. Rádi vám zpracujeme nezávislou nabídku přímo pro vaši kompostárnu.

Bezpečnost výrobku

Mikroorganismy obsažené v BCL COMPOST byly všechny izolovány z přírodního prostředí. Nebyly v žádném případě geneticky modifikovány. Tyto mikrobiální kmeny byly klasifikovány jako neškodné pro člověka, zvířata a rostliny. Přípravek byl ověřen Státním zdravotním ústavem v Praze.

Máte dotaz k produktu?

Nemá smysl nad ničím dumat. Rovnou se zeptejte a my vám obratem odpovíme.

Staňte se našim partnerem

Chtěli byste ve vaší prodejně nabídnout produkty Bioclean? Potřebujete vyřešit problém či zlepšit chod vašeho provozu? Neváhejte se na nás obrátit.