Logo Bioclean

Aquaponie

Co je to Aquaponie?

Termín Aquaponie vznikl ze dvou slov aquaculture (pěstování ryb v uzavřeném prostředí) a hydroponics (pěstování rostlin obvykle v prostředí bez půdy). Je to společné pěstování ryb a rostlin ve vybudovaném, recirkulujícím ekosystému využívajícím přirozené bakteriální cykly k přeměně rybího odpadu na výživu rostlin. Jedná se o ekologicky šetrnou, přirozenou metodu pěstování potravin, která využívá nejlepší vlastnosti akvakultury a hydroponie, aniž by bylo nutné vyhazovat vodu nebo filtrát nebo přidávat chemická hnojiva.

Přípravek BCL Aquaponic

Směs bakterií určených ke zpracování organického odpadu v biofiltrech aquaponických farem. V první fázi vytvoří přípravek v biofiltru vhodný biofilm na kterém se následně mohou nitrifikační bakterie usadit a dále množit. U takto naočkovaného Biofiltru dochází k rychlému nastartování a zároveň je zajištěno správné fungování nitrifikačního procesu nezbytného pro fungování těchto systémů.

Výhody použití:

  • rychlé nastartování nitrifikačního procesu,
  • zajištění správného zpracování odpadu v systému
  • ochrana ryb a rostlin. 

Jak To Tedy Funguje?

Aquaponie spojuje akvakulturu a hydroponii do jednoho produkčního systému. Akvaponie se spoléhá na potravu pro ryby, která slouží jako vstupní surovina systému. Jak ryby tuto potravu konzumují a zpracovávají, přeměňují ji na exkrementy, bohaté na amoniak (ten může být v nadměrném množství pro rostliny a ryby toxický).

Poté voda (nyní bohatá na čpavek) odtéká spolu s nesnědenou potravou a rozkládajícími se rostlinami z nádrže s rybami do biofiltru. Poté uvnitř tohoto biofiltru bakterie vše rozloží na organické živné roztoky (bohaté na dusík) pro pěstování zeleniny.

Jak vidíme, sladkovodní systémy aquaponie se spoléhají na 3 hlavní složky: sladkovodní živočichy (ryby), nitrifikační bakterie a rostliny – všechny tři jsou na sobě závislé. Bez bakterií, které zpracovávají rybí odpad, by ani rostliny neměly použitelnou formu živin – proto je biologická filtrace klíčová. Díky růstu rostlin se z vody odstraňují živiny, takže zůstává pro ryby čistá.

Aplikace

Přípravek se dodává naočkován na obilném nosiči, takže je důležité, aby byly před použitím bakterie rehydratovány. Toho je dosaženo přidáním potřebného množství výrobku do vlažné vody (~ 30 ° C). Přidejte 1 díl přípravku na 10 dílů vody, dobře promíchejte a nechte stát po dobu 1 hodiny před aplikací. Aplikujte takto připravený produkt přímo do provzdušňované části systému. Vzhledem k tomu, že každá aplikace je individuální a má jiné požadavky, je obvykle potřeba posoudit dávkovací program individuálně. 


Bezpečnost výrobku

Mikroorganismy obsažené BCL Aquaponic byly všechny izolovány z přírodního prostředí. Nebyly v žádném případě geneticky modifikovány. Tyto mikrobiální kmeny byly klasifikovány jako neškodné pro člověka, zvířata a rostliny. Přípravek byl ověřen Státním zdravotním ústavem v Praze.

BCL Aquaponic 15kg

Máte dotaz k produktu?

Nemá smysl nad ničím dumat. Rovnou se zeptejte a my vám obratem odpovíme.

Staňte se našim partnerem

Chtěli byste ve vaší prodejně nabídnout produkty Bioclean? Potřebujete vyřešit problém či zlepšit chod vašeho provozu? Neváhejte se na nás obrátit.