Logo Bioclean

Bioplynové stanice

BCL BIOGAS – stabilita a vyšší výkon

Proces anaerobní digesce se skládá ze dvou fází. V 1. fázi se molekuly přeměňují na jednoduché organické kyseliny jako kyselina octové a kyselina propionová. Tento proces je známý jako acetogeneze. Ve 2. fázi jsou tyto jednoduché organické kyseliny přeměněny na metan. Tato část procesu je známá jako methanogeneze, přičemž koncový produkt první fáze představuje živiny pro fázi druhou. První fáze může probíhat za fakultativních podmínek, kdežto fáze druhá je striktně anaerobní. 

Využití BCL BIOGAS:

 • nastartování digesce,
 • oživení práce čistíren,
 • přeplněné čistírny,
 • špatná kvalita odpadní vody na výpusti,
 • zápach,
 • špatná produkce metanu.

Co je to BCL Biogas?

BCL BioGas je bio-enzymatický přípravek, který obsahuje speciální směs přírodních mikroorganismů (fakultativní anaerobní mikroorganismy, kvasinky, houby) a enzymů (lipáza, amyláza, celuláza a proteáza), které mají schopnost přeměnit širokou škálu organických materiálů na jednoduché organické kyseliny. Zpracovávaný organický materiál jako jsou proteiny, uhlohydráty a tuky po rozkladu představují krmný základ pro druhou fázi.

Enzymy obsažené v přípravku urychlují proces digesce, než začnou být aktivní bakterie. Fakultativní kmeny obsažené v BCL Biogas rostou relativně rychlým tempem tak, aby se v biologické populaci staly dominantními. Široké spektrum kmenů bylo speciálně vybráno pro svou schopnost produkovat celou řadu enzymů potřebných pro degradaci organických látek. Bakteriální kmeny pracují v souladu se stávající biomasou a zvyšují její celkovou účinnost tak, aby výkon zařízení byl nastaven co nejrychleji (produkce metanu a kvalita zpracování odpadu).

Dostupné balení: 1kg, 15kg

Typy systémů, ve kterých je BCL BioGas využíván:

 • Anaerobní vyhnívací nádrže
 • Anaerobní vodní nádrže
 • Fakultativní vodní nádrže
 • Anaerobní stabilizace kalu
 • Městské skládky

Mikrobiální kmeny jsou jednotlivě šlechtěny jako čisté kultury, stabilizovány na obilném základu a následně smíchány na výrobu finálního výrobku. V průběhu celého procesu se provádí rozsáhlé kontroly, aby byla zajištěna čistota a kvalita výrobku.
BCL Biogas 15kg

Testování přípravku Institutem environmentálních technologií VŠB 

V roce 2017 jsme ve spolupráci s Institutem enviroemntálních technologií VŠB Technické univerzity v Ostravě podrobili přípravek BCL Biogas testování s velice zajímavým výsledkem. Celou studii naleznete zde

Aplikace BCL BIOGAS

Produkt je dodáván na obilném nosiči, je proto nutné, aby byly bakterie před použitím re-hydratovány. Toho docílíme přidáním požadovaného množství produktu do vlažné vody (cca 30°C) ve vhodné nádobě. Přidáme 1 díl produktu na 10 dílů vody, dobře promícháme a necháme aktivovat po dobu 1 hodiny před aplikací. Připravený produkt aplikujeme do vstupního místa vyhnívací nádrže.

Jelikož je každá aplikace individuální, je nutné dávkování konzultovat.

Bezpečnost výrobku

Mikroorganismy obsažené v BCL BIOGAS byly všechny izolovány z přírodního prostředí. Nebyly v žádném případě geneticky modifikovány. Tyto mikrobiální kmeny byly klasifikovány jako neškodné pro člověka, zvířata a rostliny. Přípravek byl ověřen Státním zdravotním ústavem v Praze.

Máte dotaz k produktu?

Nemá smysl nad ničím dumat. Rovnou se zeptejte a my vám obratem odpovíme.

Staňte se našim partnerem

Chtěli byste ve vaší prodejně nabídnout produkty Bioclean? Potřebujete vyřešit problém či zlepšit chod vašeho provozu? Neváhejte se na nás obrátit.